هزینه تعمیرات پراید

تقریباً همه ی رانندگان روزی مسیرشان به تعمیرگاه خودرو افتاده است تا خودوری خود را تعمیر کنند. خدمات خودرویی جهت تعمیر و نگهداری برای خودروهای مختلف، متفاوت است. با توجه به اینکه در کشور عزیزمان از این خودرو استفاده زیادی می شود، به همین علت هزینه ی تعمیرات پراید را در یک لیست برای شما آوردیم.

این لیست برای چه خودرو هایی می باشد؟

۱- پراید معمولی

۲- پراید دوگانه

۳-پراید یورو ۴

پراید
پراید
شرح خدماتپرایدپراید دوگانه سوزپراید یورو ۴
تعمیر کامل موتور۱۳.۰۰۰.۰۰۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰
 تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل)۸.۵۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰
 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
تعمیر کامل سرسیلندر۴.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
تعویض اورینگ منیفولد هوا۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
تعویض واشر منیفولد دود۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰
تعویض واشر گلویی اگزوز۶۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰
باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا)۴.۰۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰
تعویض فشنگی روغن۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ های بخار روغن۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ۶۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
فیلر گیری یا شیم بندی سوپاپ۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
تعویض تسمه تایمینگ۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
تعویض تسمه دینام و هیدرولیک۳۵۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
تعویض تسمه کولر۲۵۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میلنگ۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض تسمه سفت کن۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
تعویض کاتالیست۶۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض ترموستات۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض رادیاتور آب۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض منبع انبساط۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
هواگیری و ریختن ضدیخ۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ بالای رادیاتور۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ پایین رادیاتور۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض شیلنگ بخاری کوتاه۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ بخاری بلند۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض فشنگی آب۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
تعویض پایه دسته موتور جلو۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض دسته موتور بالا۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض باک بنزینتوافقیتوافقیتوافقی
تعویض پمپ بنزین۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض فیلتر بنزین۳۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
 تعویض شلنگ رفت بنزین۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ برگشت بنزین۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض منبع کنیستر۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰
 تعمیر کامل گیربکس۳.۸۰۰.۰۰۰۳.۸۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰
تعویض کیت کلاچ۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰
تعویض سیم کلاچ۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض بوشهای دوشاخه کلاچ۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
تعویض لیور دسته دنده۷۵۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس۳.۸۰۰.۰۰۰۳.۸۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰
تعویض سنسور کیلومتر۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
باز و بستن پلوس چپ و تعویض بلبرینگ پلوس۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض سر پلوس یا گردگیر پلوس۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض رام زیر موتور۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض کمک های جلو هر عدد۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
باز و بستن طبق دوطرف۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض قرقری فرمان هر طرف۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض سیبک فرمان هر طرف۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
تعویض لاستیکهای چاکدار موج گیر با بوش میل تعادل۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
میزان فرمان۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعمیر کامل اکسل۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
تعویض کمک عقب دو طرف۹۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰۹۰۰.۰۰۰
تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان۲.۰۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
تعویض پمپ هیدرولیک۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
تعمیر پمپ هیدرولیک۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض منبع ایتوک۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض شیلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
تعویض گردگیر فرمان چپ۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض گردگیر فرمان راست۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض چهار شاخه فرمان۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
باز و بستن تلسکوپی فرمان۱.۳۰۰.۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
تعویض موتور abs و کالیبراسیون۲.۰۰۰.۰۰۰
تعویض سنسور abs چرخ جلو۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
تعویض ترمینال ترمز۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض پمپ ترمز۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض کالیپر چرخ جلو۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض دیسک چرخ جلو۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ ترمز جلو۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض لنت جلو دو طرف۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰۳۰۰.۰۰۰
بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
تعویض سنسور abs چرخ عقب۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض کاسه چرخ عقب۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰
تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض شلنگ ترمز عقب۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰۵۰۰.۰۰۰
تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
تعویض سیم ترمز دستی۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
تعویض تفنگی ترمز دستی۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
تعویض دنده میل سوپاپ CVVT
تعویض سیم ترمز دستی چپ
تعویض سیم ترمز دستی راست
تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف
تعویض کالیپر چرخ عقب
تعویض دیسک چرخ عقب
شستشوی سیستم هیدرولیک
تعویض فشنگی هیدرولیک
تعویض پوستر و باز و بستن پدال
تعویض کمک فرمان
تعویض لوله های کمک فرمان
تعویض پایه دینام
باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس
تعویض پمپ کلاچ پایین
تعمیر پمپ کلاچ بالا
تعویض موجگیر جلو هر طرف
تعویض لیور دنده روی رام
 تعویض ماهک دنده هر عدد
تعویض سیبک زیر کمک هر طرف
تعویض قیفی گیربکس
تعویض دسته موتور چپ زیر باطری
تعویض دسته موتور پایین درجا
تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس
تعویض کائوچویی پدال کلاچ
تعویض سه راهی آب پشت موتور
تنظیم ارتفاع عقب
سرویس یا تعویض شیر OCV
باز و بست اویل ماژول
تعویض هوزینگ واتر پمپ
تعویض اورینگ های پایه فیلتر
تعویض شلنگ پلیمری
تعویض شلنگ از منبع به سه راهی
تعویض هوزینگ ترموستات
لیست قیمت تعمیرات مربوط به پراید

البته توجه داشته باشید این جدول هزینه تعمیرات پراید مربوط به سال ۱۴۰۰ می باشد (به نرخ نامه سال ۱۴۰۱ بروزرسانی شد)

توجه داشته باشید ستون کمترین قیمت تهران ممکن است بسیار کمیاب باشند و ملاک شما بهتر است همان نرخ اتحادیه باشد.

هزینه تعمیرات پراید

این مطلب را هم بخوانید : گیرنده بلوتوث –  ارزانترین ردیاب خودرو ردیاب خودرو چیست

این مطلب هم برای شما مفیده :
هزینه تعمیرات ۲۰۶

هزینه تعمیر گیربکس اتوماتیک – تعمیرات گیربکس اتوماتیک ماشینهزینه تعمیرات ۲۰۶


مدیریت

مهندس کامپیوتر ، مشاور طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت و کسب و کار اینترنتی

82 دیدگاه

بهزاد · سپتامبر 12, 2023 در 12:36 ق.ظ

سلام ماشین من پرایده یه صدایی از موتور میاد
یکی میگه پیستون شل شده
یکی میگه میل سوپاپ شل شده
یکی هم گف فیلر میخواد نمی‌دونم چی سفت شده
از کجا بفهمم دقیقا چیش به مشکل خورده لطفا راهنماییم کنین

ali · سپتامبر 21, 2022 در 3:54 ق.ظ

خیابان طوس مغازه اقای محمدی دو تا داداشن مغازه اولی منصف تعمیر کار هست خودش عیبو میگه و مکانیکا دست بکار میشن ۹۵ برامن تعمیر موتور کرد با لوازم ۵۰۰ خدایی هر جوری رفتم پراید هاچبک یه قطره روغن ریزی نداره و یهپرته دود ابی هم نداره تک استارت خدا پدر مادرشو بیامرزه رفتین بگین از طرف علی مشیری اومدم مکانیک با خدایی هست

محمد انصاری · جولای 24, 2022 در 7:21 ق.ظ

ماشینم شاتون زده بدم مکانیک میگه ۱۵ملیون تومن هزینه برمیداره اقای عسکری میکانیک فامنین استان همدان انصافتو گربه خورده

حسین · آوریل 10, 2022 در 9:17 ب.ظ

چرخ جلو سمت راننده ماشینم صدای بدی میداد رفتم مکانیکی گفت بلبرنگ خورد کرده آقا با قطعه و تراشکاری و دستمزد ۴۳۰تومن دادم همین که اومدم بیرون دوباره همون صدا شروع کرد با اجازه تون مکانیک گفت باید گیربکس پیاده بشه ولی من نذاشتم و بردم یه مکانیک دیگه سوار ماشین شد و جک زد زیر چرخ و گفت برو ۲تا خارناخنی بخر منم با ۴۰۰۰هزار تومن خریدم اونم انداخت پشت لنت،تمام صدا قطع شد،میخوام بگم ۵۰درصد استاها بی تجربه هستن و تعویض کار هستن نه تعمیرکار

A1984 · ژانویه 20, 2021 در 1:45 ق.ظ

با سلام میخواستم بدونم که اجرت تعویض پولکی آب پراید یه دونه جلو چنده ممنون از شما

M · نوامبر 10, 2020 در 5:57 ب.ظ

سلام،ی پراید ۸۲ دارم که یاتاق زده،پیش ی مکانیک بردم که دبه کرده الان میخوام ماشینمو ببرم جای دیگه میخواستم بدونم اجرت فقط خورد کردن موتور چقدره؟

رضا · آگوست 16, 2020 در 5:20 ب.ظ

با سلام تیبای دوگانه فابریک ۹۶ دارم.یک ماهی هست چه رو گاز یا بنزین خاموش میشه یا تو حرکت ریپ می زده وایرلس و شمع عوض کردم استور را شستشو دادم سوزنهای گاز رو شستم سه چهار روز سیم سنسور اکسیژن رو هم باز کردم هنوز هم داره این اتفاق می افته هیچ تغییری نکرده لطفاً راهنمایی کنید

  مدیریت · آگوست 17, 2020 در 9:10 ق.ظ

  با سلام شما تقریبا همه کارهای ممکن رو انجام دادی . شما پیش نمایندگی ببرید تا با بازدید از خودرو بتونن تصمیم درستی بگیرن

  Salar · ژوئن 10, 2022 در 7:23 ب.ظ

  داداش بده یه دستگاه بزنن بگو برنامه بزنه نه که خطا هاشو پاک کنه فقط،برنامه بزنه درست میشه

  ابوالفضل · مارس 8, 2023 در 11:23 ق.ظ

  مشکلت با تعویض استوپر حل میشه

مبلاد · جولای 20, 2020 در 4:24 ب.ظ

سلام. دیشب زنگ .زدم .انداد خودرو .که بیاد .برای باتری به باتری . بعد حرفو قیمت و طی کردم .پشت کوشی .که تا به نن برسه .۴۰ تومن هزینه ایاب زهابه .۲۲ تومن .باتری ..انده تا اونجا .باتری اورد روشن نشد . بعد .ورداشته ۳ لیتر بنزین .ریخته تو باک ..بعد یک ساعت .ور رفتن .فهمیده .تسمه تایم . درست که نکرد . هیچ .سه لیار بنزین و .یه لاتری به باتری .رو برلی مت ۱۴۰ هزار تومن .فاکتوز کرده .بعد .۱۵۵ کشید سوار ماشین شد رفت. حالا دوستان .میگن.فلانی .اینجوری .کار میکنه .ال بل . ما امداد گرامون . خورده شیشه دارن .چه برسه به .مردم .عادی .مشتی . بعد یه چیزی .بگم .ن این که طرف داری کنم .یا .چیزی. ن .اما هرکس نون حرفشوش میخوره. این که لخاییم بگیم نون حرا یا حلا .ننیشه .چون . هر کس دوست داره .برای .این کاری که انجام ‌میده .۳۰ تومن .بگیره .یگی ۱۰۰ تومن .

محمد قطره سامانی · جولای 13, 2020 در 2:56 ب.ظ

پراید مدل۸۷ واشر سر سیلندر عوض کردم دستمزد زده ۲۷۵ هزار لوازم هم شده ۳۰۰ هزار سرجمع ۵۷۵ هزار تومان فاکتور کرده برای بنده بعد از حساب و کتاب سوار ماشین شدم و رفتم اتوبان وسط اتوبان آمپر آب رفت بالای قرمز همان موقع زنگش زدم گفتم پس اینکه بدتر از قبلش شد که در جواب گفت حتما از رادیاتور هستش باید رادیاتور را عوضش بکنی یعنی اون ۵۷۵ هزار تومان کشک. به نظر شما من باید چکار کنم با این مکانیک که ادعای ۳۰ سال سابقه کار می کنه

علی · ژوئن 8, 2020 در 6:24 ب.ظ

با سلام مکانیک ها هم مثل همه ی آدمها خوب و بد دارن. خوبها که هم دنیا دارن و هم آخرت. چون هم سرشون شلوغه و هم دعای خیر مردم پشت سرشونه. ولی بدها و بی انصافهاشون توجه داشته باشن خدایی هم هست. به موقعش حالشون رو تو همین دنیا بد جوری می گیره!

مهدی · ژوئن 3, 2020 در 4:44 ب.ظ

هزینه یاتاق پراید چقدر هست

saeid · می 27, 2020 در 6:33 ب.ظ

دوستان منم همین مشکل رو سالها داشتم و همیشه دربدر دنبال مکانیک سالم و با انصاف بودم و خیلی بلاها سرم اومد و جنس نو میخریدم و به مکانیک میدادم و اونم سریع جنس استوک مینداخت و یا عیبهای الکی و هنگفت رو دست ادم میذاشتن.خلاصه از گیر این حرومزاده ها که اینجوری پول میبرن سر سفره زن و بچه شون راحت شدم،
فقط بهتون یه مکاتیک با انصاف و سالم و کاربلد معرفی میکنم و خواهشا بعد از مراجعه به این مکانیک حتما نظرتون را بنویسید .

خاوران .خیابان عباس کاشی.کوچه جنب مدرسه مطهری .مکانیکی رسول. (توی کوچه فقط یه مغازه اس که اونم مکانیکی اقا رسول هسش ) .به عبارتی خاوران غرب به شرق رو برید، تقریبا انتهای خاوران یه پمپ بنزین هسش و دقیقا کوچه بعد از پمپ بنزین که چسبیده به پمپ بنزین رو وارد بشید تقاطع چراع راهنما رو سمت چپ برید که میشه خیابان کاشی و بعد از تمام شدن پارک یه کوچه سمت راست هس که ابتدای همون کوچه مکانیکی هسش)
با سپاس سعید امیرخانی

سعید · می 26, 2020 در 2:37 ق.ظ

سلام یه برق کار ماشین هست.تو بهشتی باقر آباد.کلا بی انصاف.لوازم داره .میفرستد دنبال نخود سیاه.بعد لوازم خودشو به اجبار چند برابر میفروشه.اسمش هست دیاگ عسگری

حدیث قاسمی · می 20, 2020 در 10:27 ب.ظ

سلام امروز زغال استارت باجاش واتوماتبک استارت عوض کردم باتخفبف ازم ۳۳۰تومن گرفت ماشینم پرایده زغال باجاش شد۸۵هرارتومن اتوماتیک ۱۴۵تومن ودستمزدش۱۲۰تومن بنظرم گرون بود میشه راهنمابی کتید

حدیث قاسمی · می 20, 2020 در 10:25 ب.ظ

سلام امروز زغال استارت باجاش واتوماتبک استارت عوض کردم ازم ۳۲۰تومن گرفت ماشینم پرایده زغال باحاش شد۸۵هرارتومن اتوماتیک ۱۴۵تومن ودستمزدش۱۲۰تومن بنظرم گرون بود میشه راهنمابی کتید

رضا · مارس 31, 2020 در 11:58 ق.ظ

سلام هزینه تعویض واشرسرسیلندر چقدر میشه ؟ ترموستات و واشرهای بقل و واشر درسوپاپم عوض کرد با همین هزینه واشر سرسیلندره یا جدا جدا هر کدام ی نرخی داره ؟ مرسی ک جواب بدین

  myadmin · آوریل 4, 2020 در 8:20 ق.ظ

  قیمت این مواردی که فرمودید به نوع خودرو داره

ابی · مارس 14, 2020 در 2:09 ب.ظ

دوست عزیر من از شما ممنونم فقط چجوری میتونم با شما ارتباط داشته باشم برای مشورت و راهنمایی گرفتن

ابی · مارس 14, 2020 در 2:07 ب.ظ

اقا تنظیم موتور پراید وشستشوی انژکتور وتعویض واشر درب سوپاپ و بازدید شمعها و تست استپر اجرتشون چنده

ابی · مارس 14, 2020 در 2:03 ب.ظ

سلام خدمت همه من تمام نظرها رو خوندم واقعا بعضی تعمیر کارا بی انصاف و مغرور هستن ماشینو میبری پیششون عیبو میگی یه جوری رفتار میکنند انگار از دماغ فیل افتادن فقط اینا بلدن درستش کنن.

علی · مارس 4, 2020 در 10:20 ب.ظ

خدایی شهر ما بسیار با انصاف هستن کارشون بسیار درست انجام میدن و تشخیص عیب هم تا ۹۵درصد درست تشخیص میدن مگه ماشین مشکل خاصی داشته باشه که تشخیص سخت باشه و قطعات هم اصلی گیر میاد خلاصه در کل بگم پراید هر قطعه تعویض یا تعمیر بین بیست سی تومن تا پنجاه هس و تعمیر گیربکس ۱۵۰موتور کامل هم حدود۴۵۰ بیشتر گفت قبپل نکنید یارو مثلا واتر پمپ تعویض کرده بگعه ۱۵۰ خب داره زیاد میگیره نهایت چهل تومن بیشتر پرداخت نکنید خیلی پر رومیشن

Hasen · مارس 4, 2020 در 1:18 ق.ظ

سلام استا حسن بچه زاهدانم ومکانیکم نه تعویض کارادم حروم خورنیستم کارتمام خودروهای سواری روانجام میدم حتی کاربراتورروکامل سرویس وسوخت ماشین روکم میکنم الان مشهداول نوده داخل اوراقی اقاحمیدفعالیت دارم خواستم بودنیدزتوهین به مکانیک هانکنیدهمه مثل هم نیستندخلاصه درخدمتم

امید · مارس 3, 2020 در 4:34 ب.ظ

بااین قیمتهای نجومی خودرو،نبود حتی یکدرصد ادمهای مجرب،متخصص ومتعهد درکار تعمیرات وسرویس و…خودرو،همچنین نابودی مالی،جانی،روحی وسلامت مردم ،باید تمام مغازه های خرده پا(تعمیرکاران،تراشکاران،قطعه شویها،باطریسازها،صافکاریها،جوشکارها،نقاشها ولوازم فروشان،تعویض روغنیهاواپارتیها،بیمه های خودرو…)حذف شودوکارکنانشان بروند درصنعت(زیرمجموع خدمات خودروسازها وخودروفروشها)-وتمام خدمات خودرو توسط(شرکتها وکمپانیهای خودرو فروش وخودروساز) تا زمانیکه خودرو میتواند کار کند،خودروهای مردم کاملا رایگان گارانتی(تعمیر،سرویس،بیمه ومالیات)ووارانتی تعویض شود.وخودروسازان(درصورت تاخیر ات،خرابی زودترازموعودوخسارات دیگر.. )را جبران کنند-والا گورشان را گم کنند تا کمپانیهای معتبر کارکنند

مصطفی · فوریه 24, 2020 در 5:28 ب.ظ

سلام دوستان من مکانیکم و درد مشتری رو کم و بیش میفهمم چون منم داخل این اجتماع زندگی میکنم یه توصیه دارم به مشتریای عزیز که قطعه رو از چند تا یدکی قیمت بگیرین راجب عیب ماشینتونم یه سرچ بزنید اینترنت که بیخودی قطعه عوض نکنید سوالییم بود در خدمتم کوچیکتون اوس مصطفی فقط من شهرستان مغازه دارم حق یارتون

ata · ژانویه 30, 2020 در 6:18 ق.ظ

توایران ب ندرت تعمیرکارهستش عزیزه من بلبرینگ پرایدوبوردم مکانیک میگم آقاخودت اصلابیاببین صداازکدوم بلبرینگشه بعده اینکه سوارشدمیگ ازگیربکسشه. بعدش گفتم پیاده شوتوسرعت ک ماشینوخلاص کردم وخاموش کردم گفتم ب نظرت این ازگیربکسشه شلغم؟ اینارونمیگم ب کسی کنایه بزنم ولی بایدقبول کتیم بعضیاواقعاحرام خورن من یه چیزایی ازماشین حالیم میشه برام زورداره علکی روگیربکس کارکنه کمه کم سیصدبره توپاچم یاحق

  سینا · سپتامبر 29, 2022 در 1:24 ق.ظ

  سلام اوسا آقا ما یه پراید یورو ۴ داریم وقتی درب روغن موتور را باز میکنیم هیچ روغن داخل سودا نمی‌بینم ایراد از چیست روغن هست ولی فقط در حد چرب کردن نه اونقدری دیده بشه آوریل پمپ چک شد درست بود و اینکه ما در سوپاپو باز کردیم داخل اونو آمیز کردیم آقا پیش هرمی میبرم میگه باید موتور باز بشه شما دلیلشو چی میدونید

Eliyas · ژانویه 25, 2020 در 9:28 ب.ظ

سلام یه سوال داشتم امروز رفتم مکانیکی گردگیر پلوس و تسمه دینام و تسمه کولر پراید رو تعویض کردم اجرت ۱۲۰ هزارتومن گرفت قیمتش همینه یا زیاد گرفته؟

Mahdi · ژانویه 25, 2020 در 8:01 ق.ظ

سلام ماشین من یاتاقان زده میخواستم بدونم الان موتور باید کامل باز بشه یا خیر،غیر از یاتاقان آیا چیز دیگه هم تعویض میشه،بی زحمت مبلغ اجرت و مبلغ لوازم رو هم بگید.قبلا یاتاقان ۲۵ بوده.پراید مدل ۹۰

alirezakarrabi · ژانویه 18, 2020 در 11:23 ب.ظ

میشه نرخ نامه جدید سال ۹۸ را برام ارسال کنید ممنون میشوم

ammar · ژانویه 13, 2020 در 2:48 ق.ظ

سلام به همه دوستان من بعداز۱۴ سال کارکردن برای مردم دوماهه که مغازه تعویض روغنی زدم درشهرقدس مدرک لیسانس بعضی وقتابرای دوستام کارتعمیراتی انجام میدم اونایی که منومیشناسن دوستان عزیز فقط خواستم بکم کارتعمیراتی یه مافیای کاملی ازمکانیک ولوازم یدکی.باهم زدوبنددارن درهنگام تعمیرپیش وسیلتون باشین واز خرابی قطعه مطمین شوید تاچیزهای دیگه توپاچتون نره .کوچیک شمااندرز ۰۹۱۲۷۹۸۷۰۸۵

  myadmin · ژانویه 21, 2020 در 3:00 ب.ظ

  دوستانی که در شهر قدس هستند شماره ایشون رو حذف نکردم اگر کاری داشتید مراجعه کنید (البته بنده ایشون رونمیشناسم و تایید یا رد نمیکنم)

مهدی · ژانویه 10, 2020 در 9:54 ب.ظ

اون … که این اجرتا را نوشته باید حداقلش یه بار روش یه دوری میزد
تعویض تسمه تایم را زده ۶۰ اونوقت تعوض واتر پمپ را زده ۴۰ .
اصلا حالیش نبوده بیشعور واتر پمپ که زیر تسمه تایمه دستمزدش دوبرابر تعویض تسمه تایمه
🖕🖕🖕🖕🖕

  myadmin · ژانویه 21, 2020 در 3:01 ب.ظ

  کمی مهربون تر و مودبانه تر لطفا

بهمن · ژانویه 9, 2020 در 10:10 ق.ظ

تا زمانی که نظارت ناقص باشه یا اصلا نباشه ؛ این نظرخواهی یا درد دلها به درد نمیخوره . حتی برای معاینه فنی برید ؛ خود مرکز معاینه ، مکانیک معرفی میکنه که اونا هم همین مدل هستند . چون نظارت نیست و شکایت هم هزینه زمانی و هم هزینه مالی داره .تازه به جواب رسیدنش با خداست .

علی · ژانویه 5, 2020 در 2:36 ق.ظ

سلام دلتون خوشه من تو ۱ماه دو بار واتر پمپ عوض کردم یعنی شرکتی گرفتم که مال خود سایپا خراب شده باشه گارانتی که نداشت هیچ هر دو سری که رفتم برا تعویضش ۱۰۰هزار تومان ازم گرفت یعنی دوتا واتر پمپ عوض کردم ۲۰۰هزار فقط مکانیک اجرت گرفته الانم اب کم میکنه چند روز پیش نفهمیدن که اب کم کرده واشر سر سیلندر سوزونده اینم کار ما

مجتبی · دسامبر 31, 2019 در 10:07 ب.ظ

تعمیرکار؟ مگه تعمیرکارم داریم؟ همشون تعویض کار شدن. اولا پیش هرکدوم میری قیمتهای مختلف میشنوی. دوما تاحرف میزنی میگن از این مغازه بغلی قطعه نو بگیر بیا عوض کنم. سوما اگر مشکل ماشینت کاربر باشه و وقت گیر، کمتر جایی کارتو قبول میکنه. معمولا دنبال هلو بپر توگلو هستن. به این برکت ۹۰ درصدشون چندماه اینور اونور شاگردی کردن و بعد مغازه زدن. موشهای ازمایشگاهی هم امثال من بدبخت هستیم که پول میدیم مشکلمون برطرف نمیشه کسی هم صدامونو نمیشنوه. با این همه بدبختی چند روز از کارم بیوفتم دنبال شکایت برم اخر سر هم عایا بشه یا نه….

عباس · دسامبر 28, 2019 در 12:38 ق.ظ

اقا دوستان کسی دنبال تعمیر کار مشتی هست یه ادرس میدم یه بار برید اگه بد بود دیگه نرید به حاج فرهاد معروفه سمت میدون قزوین گاراج داره خودش میبینه به مکانیکاش میگه دست به کار بشن از هر کی بپرسید اونجا میشناسه یا علی

محمد · دسامبر 21, 2019 در 10:40 ق.ظ

حدودا با تراشکاری و لوازم و دستمزد هزینه تعمیر کامل پراید میشه ۴ الی ۴/۵۰۰

بهنام · دسامبر 15, 2019 در 10:56 ب.ظ

سلام.یه ۱۱۱ مدل ۹۳ موتور یورو ۴ دارم که تو دنده ۴ و ۵ دور موتور که از ۳ بالاتر میره ماشین خودکار گازش کم و زیاد میشه و شل و سفت میکنه.اما وقتی تا اخر پدال گاز را فشار میدم دیگه اینجوری نمیشه یا میشه گفت کمتر به چشم میاد!در ضمن ۲۰ روز پیش سوزن انژکتور ها را شستشو دادم.شمع و وایر ها را هم تمیز کردم.لطفا اگه در رابطه با این مشکل کمک و راه حلی دارید بهم بگید.ممنون

امیر · دسامبر 13, 2019 در 1:30 ق.ظ

اکثر تعمیر کارا دزدن و گرون میگیرن. یا الکی یه چیزو تعمیر میکنن
چجوری باید شکایت کرد؟

Amir · دسامبر 13, 2019 در 1:19 ق.ظ

سلاممن واسه کاسه نمد سمت گیر بکس بردم گفت هزینه پونصد میشه.نظرتون

رضا · دسامبر 6, 2019 در 10:13 ب.ظ

شستشوی اتژکتور ۴۲۰۰۰۰ تومن!!!؟؟ قیمتها الکیه انژکتور دست کامل ۵۸۰ تومنه بهترین مارک

Diba · نوامبر 29, 2019 در 12:09 ق.ظ

سلام گیربوکسم از زمانی ک خریدم مشکل داشت پامو روکلاچ میزاشتم صدانداشت برمیداشتم صدامیداد بعد تو حادثه کوچیک دنده بدجا خورده شد صدای خر خر میداد زوزه مانند چند روز پیش توراه دنده رو اومدم جابزنم یهو یه صدای تخ مانند ازدنده یک به دو دیگه راه نرفت تودنده میزارم الان صدای بد میده راه نمیره چقدر خرج میبره

iman · نوامبر 28, 2019 در 1:55 ق.ظ

عزیزم من احتمالا از نظر تنظیم موتور هیچ ایرادی نداشتی روغن سوزی رو باید ببری مکانیک مشخص کنه

iman · نوامبر 28, 2019 در 1:51 ق.ظ

تعویض کل شلنگهای مربوط به باک ۳۵۰۰۰ تومن

iman · نوامبر 28, 2019 در 1:49 ق.ظ

دیاگ ۱۰۰۰۰ تومنه البته اگر کار دیگه انجام نده اگر ایراد پیدا کنه دستمزدش اضافه میشه

علی · نوامبر 11, 2019 در 1:55 ب.ظ

امان از دست تعمیرکاران بی انصاف ! بعضی هاشون فقط نون حرام بهشون میسازه . زن و بچه بیچاره هم که اطلاع ندارن نونی که این آورده از کلاه گذاشتن سر مردم هست . بعضی هاشون الکی عیب رو ماشین میگذارن و هزینه تراشی میکنند . بعضی اصلا قطعه ای عوض نمیکنند و پول قطعه کذایی رو از مشتری میگیرن. بعضی هم بهیک جا رو درست میکنند و ۲ جا رو خراب . خوبه یک نیم نگاهی هم به آخرت داشته باشیم.(بعضی ها هم شاید اسم آخرت رو آوردم بخندند ولی هست حتما هست اگر نباشه پس کجا باید به حسابهامون رسیدگی بشه؟

hesam · اکتبر 21, 2019 در 11:27 ب.ظ

سلام دوستان من یه پراید مدل پایین دارم کاربرات و روغن ریزی وسوزی شدید داره بخوام تعمیر کاملش کنم چقد هزینه برمیداره لطفا بهم جواب بدید

Mehr · اکتبر 14, 2019 در 1:13 ق.ظ

قبلش دیاگ بردم گفت ماشین پا که پا که بعد یکساعت کلا روشن نشد. و هلش دادن تا تعمیرگاه ، موقع حرکت دود آبی میزد بیرون، با اینحال گفتن واشر سرسیلندر سوزاندی….درست گفتن?

  myadmin · اکتبر 15, 2019 در 8:52 ق.ظ

  وقتی بدلیل سوختن واشر سر سیلندر روعن به درون محفظه احتراق برود به همراه مخلوط آب و بنزین می سوزد و دود خارج شده از اگروز به آبی کم رنگ متمایل می شود. هر چقدر میزان آسیب دیدن واشر سر سیلندر بیشتر باشد ،روغن بیشتری نشت می کند و رنگ دود آبی تر می شود. بنابراین دود آبی میتونه نشونه سوختن سرسیلندر باشه اما خب از موارد دیگری هم میتونه باشه شاید بهتر بود بالای ماشین میماندید و سرسیلندر را میدیدید.

Mehr · اکتبر 14, 2019 در 1:10 ق.ظ

سلام ، ماشین ریو من جوش آورد بعد از دوسه روز کلا روشن نشد بردم تعمیرگاه گفت سرسیلندر سوزندی گذاشتم اونجا بعدازظهر موند اونجا فردا صبح گفت درست شد . از کجا بدونم واقعا سزسلیندر بوده مثلا مال سوپاپ و رینگ و فن نبوده چون پول زیادی گرفت..ممنون

یاشار · اکتبر 10, 2019 در 4:56 ب.ظ

تعویض شلنگ باک (سه تا شلنگ بود) رو از من ۷۰ گرفت!

محمد · سپتامبر 10, 2019 در 2:36 ب.ظ

داداش دیاگ کجا ۶۰ تومنه این قیمت های فضایی از کجا اومده؟؟؟؟

خسن · سپتامبر 2, 2019 در 1:58 ق.ظ

دلطفا سیم کشی کامل‌ پرایدرابفرمایید چقدرمیشه

علی · سپتامبر 2, 2019 در 1:55 ق.ظ

سلام استاد دستمزد وهزینه کامال سیم کشی پراید چقدر میشه

حسین · آگوست 21, 2019 در 11:18 ب.ظ

سلام هزینه باز وبست نیم موتور چقدره

حسین · آگوست 21, 2019 در 11:06 ب.ظ

سلام من نیم موتور باز کردم برای تعویض پستون و سرسیلندر فقط میخاستم بدونم هزینه دستمزد مکانیک چقدره مرسی اگه جواب بدید

shahab zarei · آگوست 6, 2019 در 11:53 ق.ظ

سلام پلیس به جرم دودوزابودن ماشین وپلاک اعزام به تعمیرگاه داده دوروزه دنبال تعمیرکار اولا کاربلد درثانی منصف هستم که دوباره کاری نشه لطفا راهنماییم کنید

علیرضا · جولای 18, 2019 در 2:09 ق.ظ

سلام این قیمت ها برای چه تاریخی است

M · جولای 4, 2019 در 1:07 ب.ظ

سلام ماشینم پرایده واشر رد کرده چقدر هزینشه

سیامک · ژوئن 30, 2019 در 8:55 ب.ظ

سلام من میخوام واشر سرسیلندر پراید عوض کنم کجا ۱۴۰۰۰۰ هزار تومن میگیره چون به من قیمت بالاتری دادن

  myadmin · آگوست 10, 2019 در 6:31 ق.ظ

  قیمت ها مربوط به سال ۹۶-۹۷ هست

ناشناس · ژوئن 22, 2019 در 9:42 ق.ظ

کیی این قیمتها رو نوشته لنت جلو زده ۳۵۰۰۰
تعویض واتر پمپ که اون همه دنگ و فنگ داره زده ۴۵۰۰۰

سجادیوسفی · ژوئن 17, 2019 در 5:04 ب.ظ

سلام ماشینم پرایده یه یک ماه پیش ماشینمو تعمیر کردم رینگ پیستون عوض کردم برام سیلندرو داد تراشکار یه ۲میلیون خرجم شد فقط زمانی که ماشینو میخواستم تحویل بگیرم ماشین یه صدای تق تق میاد اوستا گفت این صدای
اسبکهاشه برو یه ده روز دیگه بیا و اسبک نو نگیر استوک بگیر تا عوضش کنم منم گفتم باشه چند روز گذشت دیدم زیر ماشین روغن میریزه رفتم پیش یه مکانیک دیگه گفت که کاسه نمداش خراب شده و گفت که ماشین صدا میده بهش گفتم که تعمیر کردم فقط
اسبکاشو عوض نکردم خلاصه گفت که عوضتان کن که میل سوپاپ خراب نکنه منم گفتم خودت اینارو بکن دست بکار شد باز کرد وقتی باز کرد اسبکها ساییده شده و میل سوپاپ خراب اوستا گفت که چرا تعمیرکار قبلی میل سوپاپ
عوض نکرده این دیگه کار نمیاده و سر سیلندر رو یکم ضعیف کرده چرا اینارو کرده نمیدونم الان من ماشینو تعمیر کردم یه خرج دیگه انجام دادم میتونم از تعمیر قبلی شکایت کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

mosi · ژوئن 1, 2019 در 7:08 ب.ظ

سلام اجرت واتر پمپ و تسمه تایم وترموستات و باز و بسته کردن رادیاتور خودرو چقدر میشه

Edwin · می 12, 2019 در 6:40 ب.ظ

سلام. الان یکجا جلوبندی سازی در محله باغ فیض خیابان امیر ابراهیم هست بنام رضا که مغازش نبش خیابان هست زیر یک آپارتمان چند واحده که مالک تموم ساختمون هم خود شخصه، آقا خیلی بی انصافه قیمت جنسها رو چند برابر بیرون میگیره، چند وقت پیش بلبرینگ وتوپی چرخ جلو ماشینمو عوض کرد موقع جا زدن بلبرینگ به توپی با پرس شاگردش قطعه رو اولش کج جازد که باعث شد بلبرینگ وتوپی تاب بردارها، پس از جمع کردن ماشین متوجه ناب داشتن شدم.هرچه اعتراض کردم زیر بار نرفت وخلاصه ماشین روح جای دیگه بردم و۲باره ازاول همون هزینه های حداد تومنی رو متحمل شدم. جالب اینجاست طرف خودش تو اتحادیه سمت بالایی داره، حالا به کی باید گفت؟

  myadmin · آگوست 10, 2019 در 6:41 ق.ظ

  از نظر کاربر است و سایت گیربکس نمی تواند آنرا تایید تا رد کند

  بابک · آگوست 26, 2019 در 4:07 ب.ظ

  با سلام ، تقریبا بیست روزه که موقع گاز دادن از جلوی ماشین صدای لرزیدن یه قطعه یا چیزی میاد ، حدودا به ۱۰ تا مکانیک نشون دادم ، محض رضای خدا حتی نظر دو تا از مکانیک هایی که ماشینو نشونشون دادم یکی نبود که آدم بگه دو نفرشون نظر مشترک داشتند و ایراد از همون جا هست ، اینهمه مکانیک توی شهرهای مختلف مغازه زده و یک درصدشون مکانیک نیستند و همشون بعده چند ماه شاگردی اومدن یه مغازه زدن و اسمشونو مکانیک گذاشتن ، آقا مکانیک واقعی گیر نمیاد و حدود ۸۰ درصد ماشین هایی که برا تعمیر پیش تعمیرکار برده میشه درست و حسابی تعمیر نمیشن و دوباره باید پیش یکی دیگه برا تعمیر برد ، چند وقت پیش لنت ترمز عقب کره ای اصل دادم انداخته رو ماشین و ۱۵۰ هزار تومن هم هزینه گرفته بعد از اتمام کار لنت ها صدا دادند و چند هفته همونجوری گذروندم و رفتم پیش یکی دیگه گفت لنت ها داغ کردن و سنگ شدن از بس چفت و به زور چپونده سره جاش و باید لنت ها هم عوض بشه ، خلاصه دوباره یه جفت لنت ترمز نو خریدم و سیصد هزار تومن دیگه خرج کردم و دادم تعویضش کردن فعلا صدا نمیدن

ناشناس · می 4, 2019 در 7:49 ب.ظ

به اتحادیه تعمیرکارها شکایت کن میتونی تا ریال اخر ازش بگیری

یوسف · آوریل 21, 2019 در 10:16 ب.ظ

سلام
هزینه تعویض واترپمپ پراید۷۰هزارتومن گرفته کجابایدشکایت کنم؟؟؟

  ناشناس · می 4, 2019 در 7:48 ب.ظ

  به اتحادیه تعمیرکارها شایت کن میتونی تا ریال اخر ازش بگیری

  نامی · ژانویه 3, 2022 در 11:37 ب.ظ

  بیا من بقیه پولتو بهت بدم

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *