آسیب زدن به گیربکس اتوماتیک

اصطلاحات فارسی ماشین

ردیف اصطلاح توضیحات فارسی ۱۲۶ استاندارد آلایندگی گازها برای تبدیل گازهای مختلف خروجی از اگزوز به مواد غیر مضر از کاتالیزور استفاده میشود.استاندارد یورو مشخص کرده است که اتومبیلها چقدر میتوانند گاز تولیدکنند.از اول سال ۲۰۰۰ استاندارد Euro3 و از اول سال ۲۰۰۵ و در سال ۲۰۰۶ استاندارد آلایندگی Euro4 ادامه مطلب…