اولین تولیدکننده ردیاب ایرانی

اولین تولیدکننده ردیاب ایرانی

اولین تولیدکننده ردیاب ایرانی کدام شرکت است ؟ وقتی در بازار به دنبال اولین تولیدکننده ردیاب خودرویی ایرانی میگردید به اسم چند شرکت بر میخوریم که هر کدام ادعای اولین بودن دارند . شرکت اتاکو طراح و تولید کننده سیستم های الکترونیک ومکاترونیک با اولویت خودرویی می باشد که پس ادامه مطلب…